گزارشی از مدون روانپزشکی قانونی با عنوان «Gender Dysphoria»

1398/10/23

برنامه بازآموزی مدون ویژه روانپزشکان با عنوان Gender Dysphoria با حضور بیش از نیمی از اعضای پیوسته انجمن روانپزشکی در تاریخ 98/10/19 آغاز گردید. در ابتدا سرکار خانم دکتر سلیمانی درباره مفاهیم پایه ای اختلال رضایت جنسیتی و نقش عوامل ژنتیک و محیطی در بروز آن بر مبنای آخرین رفرنس (کاپلان، لوئیس و دالکن) و قوانین حقوق مدنی و اسلامی حاضر در جامعه سخنانی ایراد فرمودند.

و در ادامه پانلی با حضور معاونت پیشگیری بهزیستی، مدیر کل پزشکی قانونی ، متخصص پزشکی قانونی و دیگر متخصصان محترم روانپزشکی تشکیل شد و پیرامون مشکلات تشخیصی، درمانی و قانونی این اختلال بحث و گفتگو گردید و در پایان، تاکید بر دیدگاه "  اسپکتروم بودن این اختلال و لزوم دقت کافی در تشخیص و مراحلی که باید طی شود که میتواند این روندها و مداخلات روانشناختی از مبدل پوشی قابل برگشت و هورمون تراپی نسبتاً قابل برگشت تا جراحی منجر به تغییر جنسیت، غیر قابل برگشت که می تواند تا چند سال طول بکشد" گردید  و نیز بر لزوم حمایت پزشکی، اجتماعی از این افراد و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص این اختلال  و رفتار صحیح با این افراد مورد تاکید قرار گرفت.

                                                                                                                                                                                              دکتر هما ضرابی

                                                                                                                                                                                  دبیر بازآموزی اختلال هویت جنسی

 بازگشت

نظرات

نظری برای نمایش دادن موجود نمی باشد.
نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند