معرفی انجمن


آشنایی با انجمن علمي روانپزشکان گیلان
انجمن علمی روانپزشکی  گیلان ، بعنوان یک نهاد غیردولتی و غیر انتفاعی می باشد که تحت ضوابط و اساسنامه انجمن علمی روانپزشکان ایران و با مساعی تنی چند از روانپزشکان پیشکسوت گیلان از جمله جناب آقای دکتر علی پیرنیا به عنوان موسس انجمن از سال 78 ، تشکیل و جهت ارائه فعالیت های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و تحقیقاتی روانپزشکی شروع به فعالیت نموده است.
از جمله فعالیت های انجمن با در نظر گرفتن نیاز به ارتقاء سطح علمی و آموزشی اعضاء، برگزاری همایش های سالیانه ، جلسات ماهیانه و هم چنین برنامه های بازآموزی در سال جهت افزایش آگاهی و معلومات روانپزشکان، پزشکان عمومی ، داروسازان و سایر رشته های پزشکی می باشد.
انجمن روانپزشکی گیلان در حال حاضر دارای 45 عضو از سراسر استان بوده که توسط یک هیات مدیره 3 نفره اداره می شود که در مجمع عمومی سالیانه  توسط آراء  اعضاء انتخاب شده و امور مربوط به انجمن را عهده دار  می باشند.

 وب سایت انجمن نیز به آدرس http://guilanpsychiatry.ir   از سال 90  راه اندازی گشته و آخرین اخبار و رویداد های مربوط به انجمن را در اختیار عموم قرار می دهد.

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن که در  تاریخ 97/7/12 به مدت 3 سال توسط اعضا انتخاب گردیدند ، به شرح ذیل می باشند :


 رئیس انجمن :                                                 نائب رئیس انجمن : 

دکتر هما ضرابی                                                دکتر سید علی پیرنیا

 

دکتر مریم کوشا  (دبیر و خزانه دار انجمن)           دکتر محمد عباسی (عضو هیئت مدیره)             دکتر نسیم نکویی (عضو هیئت مدیره)          دکتر مسعود مسیحای اکبر (بازرس انجمن)