کتاب ها


اختلال بیش فعالی_کمبود توجه

نویسنده: دکتر مریم کوشا
انتشارات: قطره
این کتاب جهت یاری رساندن به خانواده ها و کمک به حل مشکلاتشان است. (بیش فعالی)

اختلالات تیک

نویسندگان: دکتر مریم کوشا
انتشارات: قطره
این کتاب جهت یاری رساندن به خانواده ها و کمک به حل مشکلاتشان است. (اختلالات تیک)

اختلالات طیف اتیسم

نویسنده: دکتر مریم کوشا
انتشارات:قطره
این کتاب جهت یاری رساندن به خانواده ها و کمک به حل مشکلاتشان است.(اتیسم)

از مجموعه حرفهای مشاوره برای مامان و بابا (چگونه کودکان را تشویق کنیم)

نویسندگان:حسن فرهی- الهه دل آذر
انتشارات:سمام
این مجموعه اطلاعات کلیدی و مفیدی عرضه می کند. با خواندن آن احساس می کنم با مشاورینی توانا آشنا شده ام.(تشویق کودکان)

از مجموعه حرفهای مشاوره برای مامان و بابا ( چگونه با کودک تنبل رفتار کنیم)

نویسندگان:حسن فرهی- الهه دل آذر
انتشارات: سمام
این مجموعه اطلاعات کلیدی و مفیدی عرضه می کند. با خواندن آن احساس می کنم با مشاورینی توانا آشنا شده ام. (کودک تنبل)

از مجموعه حرفهای مشاوره برای مامان و بابا (چگونه با نوجوانان رفتار کنیم)

نویسندگان:حسن فرهی- الهه دل آذر
انتشارات: سمام
این مجموعه اطلاعات کلیدی و مفیدی عرضه می کند. با خواندن آن احساس می کنم با مشاورینی توانا آشنا شده ام.( نوجوان)

از مجموعه حرفهای مشاوره برای مامان و بابا (چگونه با کودک نافرمان رفتار کنیم)

نویسندگان:حسن فرهی- الهه دل آذر
انتشارات: سمام
این مجموعه اطلاعات کلیدی و مفیدی عرضه می کند. با خواندن آن احساس می کنم با مشاورینی توانا آشنا شده ام. (کودک نافرمان)

اصول روان درمانی (ارتقای درمان روان پویشی مبتنی بر شواهد)

ترجمه: دکتر عنایت خلیقی سیگارودی
انتشارات: ارجمند
روان درمانی فرآیندی بین فردی ست که در آن درمانگران این پیام را به بیماران می رسانند که شما را درک می کنیم، به شما احترام می گذاریم و می خواهیم به شما کمک کنیم.

تقابل نسلها

نویسندگان: دکتر هما ضرابی- دکتر کیومرث نجفی
انتشارات:دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
گاهی از خود سوال می کنیم که آیا ما توانایی به تعادل رساندن خود و نسلی که به ما سپرده شده را دارا هستیم؟

خواب

نویسندگان: دکتر ربابه سلیمانی- دکتر فرشید سعادت- معصومه الهی
انتشارات: سمام
خواب جزئی از ساختار آفرینش است که بخش اعظم عمر ما را شامل می شود.اغلب به خوابیدن فکر نمی کنیم،چون بخشی از زندگی عادی ماست. اما خواب نامناسب و آشفته ما را به اندیشه در مورد آن وا می دارد.این کتاب به کارکرهای خواب،مقدار خواب در طول چرخه زندگی، اختلالات شایع خواب و روش درمان آن ها به زبانی ساده پرداخته است.



راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی (همراه با مثال های بالینی)

ترجمه: دکتر عنایت خلیقی سیگارودی
انتشارات: ارجمند
این کتاب برای درمانگران تازه کار نوشته شده است که نیاز دارند بنیان های روان درمانی و، به طور اخص، نحوه صحبت کردن با بیماران روان درمانی را بیاموزند.

سایه ها

نویسنده: دکتر کیومرث نجفی
انشارات: مهرا
در جهان هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد الا این حرفهای که من می زنم.آخر چه کسی می تواند باور کند که جهان یکباره فرو ریزد و شالوده آن از هم بپاشد و همه چیز آشنای آن ، ناآشنا گردد.

علائم در ذهن

مترجمین: دکتر محمد جعفرمدبرنیا- دکتر کیومرث نجفی- دکتر فرشید سعادت
انتشارات: معاونت پژوهشی
این کتاب معرفی جامع و موجز ، روان آسیب شناسی توصیفی می باشد.

ماری جوانا (حقایقی که پدر ومادرها احتیاج به دانستن آن دارند)

ترجمه: دکتر سید محمد رسول خلخالی
انتشارات: کمیته علمی طرح جامع پیشگیری از اعتیاد معاونت امور فرهنگی و پیشگیری استان گیلان
در این کتاب سعی شده حقایقی را در اختیار پدر و مادر هاو فرزندانشان قرار دهیم تا با مطالعه این مطالب بتوانندآگاهی های لازم را در مورد این ماده کسب کنند.

مشاوره و روان درمانی با کودکان و نوجوانان

ترجمه: حسن فرهی
انتشارات: ارجمند
در این کتاب هفت مکتب اصلی روان درمانی مورد بحث قرار گرفته است.

معبد گمشده

نویسنده: دکتر کیومرث نجفی
انشارات:مهرا
بعد از خواندن این مطالب شاید وحشت زده شوید و بخواهید از این تنهایی وحشتناک بگریزید. شاید هم به سوی اولین کسی که در نزدیکتان است، همسر، دوست و ... رفته و او را سخت در آغوش بفشارید ...

نوجوانان و سوء مصرف مواد

نویسندگان:دکتر ربابه سلیمانی ((با پیشگفتار دکتر محمد ولی سهامی)
انتشارات: سمام
هدف این مجموعه رساتر شدن صدای مشاوران و متخصصان در گوش همه آنانی است که به دنبال پاسخی برای پرسش های خود جستجو را آغاز کرده اند.

هم آفرینی تغییر

ترجمه: دکتر عنایت خلیقی سیگارودی
انتشارات: ارجمند
اعمالی که توسط آنها زندگی و معنای مان را خلق می کنیم چیزی است که این کتاب به آن می پردازد. اعمال ما می تواند زندگی ای زیبا، مماو از معنا، خلق کند یا به زندگی ای یأس آور، مملو از رنج، منجر شود.

کودک،بزرگسالان،همسالان

ترجمه: دکتر محمدجعفر مدبرنیا
انتشارات:دنیای نو
کتاب حاضر با بهره گیری ازتئوری فعالیت های ارتباطی ویگوتسکی، توانست با کار تحقیقی روی کودکان در سنین و موقعیت های ارتباطی مختلف به نتایج جالبی دست یابد.